Uncategorized

Redevelopment challenge Woensel

Studenten A. J. M. van Loon, J. J. T. M. Tutor: Sophie Rousseau

In Nederland is er veel discussie of de hoogspanningslijnen ondergronds of bovengronds moeten worden gelegd. De verbindingen die boven de grond liggen zijn veelal torenhoge masten met gebundelde kabels, die de zichtbaarheid verstoren. In Nederland zijn er mogelijkheden voor het ondergronds brengen (verkabelen) van 150 kV hoogspanningslijnen, zo ook de hoogspanningslijn die door Woensel-Noord, te Eindhoven loopt. Dit onderzoek focust zich op de vraag wat verkabeling of verplaatsing van de hoogspanningslijn in Woensel-Noord oplevert.

Aan de hand van literatuuronderzoek en een analyse is onderzocht wat het verkabelen of verplaatsen oplevert. In Woensel-Noord zijn verschillende scenario’s onderzocht: verkabeling, verplaatsing en ruilverkaveling. Met deze scenarios is onderzocht wat het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn oplevert.

Het scenario verplaatsing levert de meeste maatschappelijk voordelen op, maar ook verkabeling zal al veel verbetering opleveren in vergelijking met de bovengrondse situatie. In beide gevallen zijn er mogelijkheden voor nieuwbouw. Dat zou kunnen betekenen dat de kosten voor de verkabeling of verplaatsing deels gedekt kunnen worden. Het is technisch mogelijk om een hoogspanningslijn te verkabelen. De grootste uitdaging blijft de financiële kosten ten opzichte van de maatschappelijke baten. De conclusie is daarom dat het niet alleen afhangt van wat technisch mogelijk is, maar dat het te maken heeft met een bestuurlijke keuze waarbij ook de kwaliteit, gezondheid en leefbaarheid van mens en dier meetellen.