Onze geschiedenis

Geschiedenis

In 1974 is binnen de Temagroep Planning gestart met het verrichten van onderzoek voor maatschappelijk achtergestelde groeperingen. Vanuit deze situatie is het Planologies Advies Buro (PAB) ontstaan. Deze winkel vormde een onderdeel van de afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. Het PAB is in 1985 opgegaan in de afdelingsbrede Bouwkundewinkel.

De Bouwkundewinkel is de enige Wetenschapswinkel aan de Technische Universiteit Eindhoven die nog bestaat. Een Wetenschapswinkel is een ‘informatiebureau dat gratis of tegen geringe vergoeding wetenschappelijk onderzoek verricht op sociaal- maatschappelijk terrein'. Deze Wetenschapswinkels slaan een mooie brug tussen de universiteit en de maatschappij.

Dat de Bouwkundewinkel opgericht kon worden is een gevolg van ontwikkelingen, waarbij Wetenschapswinkels en hun werk in het algemeen steeds meer erkend en gewaardeerd werden. De Afdelingsraad van de afdeling Bouwkunde heeft in 1985 dan ook besloten om de Bouwkundewinkel officieel te erkennen en te ondersteunen.

De Bouwkundewinkel is opgericht door studenten vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid, een doelstelling die in de voorbije jaren onveranderd is gebleven. De afgelopen jaren heeft de Bouwkundewinkel veel kunnen betekenen voor de verschillende individuen en groeperingen die bij de Bouwkundewinkel terecht konden.