BachelorBouwfysica

Mold basement – SER Complex 

Studenten: C. Aalders, N. Verboven Tutor: T. van Druenen

De klant had verzocht om onderzoek te doen naar de vochtproblemen in zijn huis. Eerdere rapporten over de problemen in het huis van de klant schreven de kwesties toe aan het feit dat de kelder constant nat is, wat leidt tot een constante vochtige betonnen vloer en muur. Dit leidt op zijn beurt weer tot schimmelgroei en een onaangename geur. Het ontbreken van een waterdichte laag tussen de betonnen fundering en de rest van de constructie zou de hoofdoorzaak kunnen zijn, aangezien dit leidt tot capillaire zuiging. De studenten van de Bouwkundewinkel hebben in overleg met de opdrachtgever simulaties gedaan om te onderzoeken wat het effect van een waterdichte laag en isolatie zou kunnen zijn op het binnenmilieu. Helaas kon capillaire zuiging niet worden gesimuleerd en daarom was het moeilijk om aanbevelingen te doen op basis van de simulaties. Hoewel, in het geval van een situatie met alleen warmteoverdracht en dampoverdracht en geen capillaire aanzuiging, zou het toevoegen van isolatie en een dampdichte folie aan de onderkant van de vloer de situatie in het huis van de klant kunnen verbeteren.