Uncategorized

Railroad traffic induced vibrations 2.0

Geplaatst

Studenten C.T.H. Boons, C.H. Wong. Tutor: A. Koopman, S.N.M. Wijte

Spoorwegtrillingen zijn goed te ervaren in de buurt van een spoorlijn. De trillingen zijn op verschillende hoogtes voelbaar, die ook op verschillende momenten als hinderlijk kunnen worden ervaren. In het specifieke geval ondervonden de opdrachtgevers hinder van spoorwegtrillingen in hun woning aan het Stationsplein in Helmond. De trillingen werden voor het eerst ervaren na de aanleg van een tunnel onder het spoor naast het centraal station in Helmond. Daarvoor woonden de opdrachtgevers ook op dezelfde locatie en ondervonden geen hinder van het spoor.

De centrale conclusie van dit onderzoek is dat er volgens de richtlijnen en streefwaarden van SBR B voor overlast, op basis van vergelijking van de resultaten met de streefwaarden, sprake is van overlast in de flat van de opdrachtgevers. In de flat zouden wellicht kleine maatregelen genomen kunnen worden, die de trillingen nog meer zouden dempen. Verder is de opdrachtgevers geadviseerd om het document te gebruiken om in dialoog te gaan met de betrokken partijen voor het ondernemen van verdere actie, aangezien trillingshinder een complex thema blijft vanwege de (hoge) streefwaarden die in de SBR zijn gesteld. B richtlijnen voor overlast.