Het team

Wilke Schellens
Chairwomen | Voorzitter

Sebastiaan van Schaik
Treasurer | Penningmeester

Lotte van Dam
Secretary | Secretaris

Rachel Gies
Public Relations | Publieke Relaties

Faas Moonen
Supervisor | Begeleider