Nieuws

Pop-up Korein: BAMBII

Korein Kinderplein is een kinderopvang for kinderen tussen de 0 en 13 jaar oud. Korein heeft meer dan 110 locaties in het oostelijke deel van Noord-Brabant, dus er is altijd wel iets gaande. Nu is er het idee om een pop-up dagopvang te maken welke gebruikt kan worden tijdens bepaalde evenementen. De studenten kregen de opdracht om een ontwerp te maken voor een dergelijke pop-up dagopvang. Na het vaststellen van 8 vereisten kwamen de studenten met drie verschillende visies.

Figuur 1, prototype

Het derde ontwerp (figuur 1), een ontwerp gebaseerd op een tent, is gekozen. Voornamelijk de duurzaamheid en de draagbaarheid hebben bijgedragen aan de keuze voor deze variant. De belangrijkste focuspunten voor de uitwerking werden:

  • Flexibiliteit: Het creëren van een leuke constructie welke op verschillende plaatsen en in verschillende vormen opgebouwd kan worden.
  • Aesthetica: Het moet voor de kinderen leuk zijn om zich in de pop-up opvang te bevinden en tegelijkertijd moet het er van buiten aantrekkelijk uit zien.
  • Duurzaamheid: Het gebruik van bamboestokken moet kinderen bewustzijn bijbrengen over een duurzame wereld.
  • Draagbaarheid: De opvang moet compact kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.

Bamboe is het belangrijkste bouwmateriaal. Tussen de permanent verbonden bamboestokken (figuur 2) wordt een doek gespannen. Deze combinatie zorgt ervoor dat er (half-)open ruimtes ontstaan terwijl het gewicht van de constructie laag blijft (figuur 3). Figuur 4 laat een mogelijke opstelling van de tenten zien, zodat er zowel persoonlijke ruimtes als groepsruimtes voor activiteiten zijn.

Figuur 2, vaste verbinding

Figuur 3, impressie

Figuur 4, functieplattegrond