The Team

Wesley Massij
Chairman | Voorzitter

Lola van Kessel
Treasurer | Penningmeester

Luc Slangewal
Secretary | Secretaris

Rimke Spoelstra
Public Relations | Publieke Relaties

Faas Moonen
Supervisor | Begeleider