Nieuws

Gevelanalyse Woonwijk ’t Hool

Woonwijk ’t Hool is gelegen in Eindhoven en is ontstaan door een bewoonersiniatief. Van den Broek en Bakema archtitecten hebben de wijk ontworpen. De vraag die sinds de oplevering van de wijk in 1970 de gemoederen bezig houdt is hoe en of het sterke stedenbouwkundige plan en de architectuur bewaard moeten blijven. Als onderdeel van dit onderzoek welke deze vraag onderzocht, zijn de gevels van de huizen geanalyseerd en is de onderzochte architectuur samengevoegd in een document. Dit deed de student onder meer door de gevels in AutoCAD-tekeningen in kaart te brengen en hun speciale elementen te benadrukken; een paar van deze tekeningen worden hieronder getoond.