Resultaten

Living Lodge, Wageningen

De Universiteit van Wageningen diende een multidisciplinair project in. In dit project wordt een living lodge (“levende hut”) ontworpen. Dit is een slaapaccommodatie die het ecologische systeem moet verbeteren. Nadat de ecologische waarden op een voldoende niveau zijn gebracht, zal de hut verplaats worden naar een nieuwe locatie, om daar opnieuw het ecologische systeem te verbeteren.

In Wageningen werkten hier al twee teams aan, en dit jaar werd hier via Bouwkundewinkel nog één duo van studenten aan toegevoegd. Deze studenten deden onderzoek naar geschikte constructietechnieken en geschikt materiaalgebruik voor deze transporterende Living Lodge. Hierin was naast ontwerpen ook het onderzoeken van bestaande resultaten en de communicatie met de andere teams van groot belang. Uiteindelijk kwamen zij tot zes ontwerpen, waarvan een paar hieronder worden laten zien.