Opdracht – Hergebruik winkels

Hergebruik van winkels

Deze klant wilt graag kijken wat de mogelijke ontwikkelingen zijn op het lange termijn omtrent een gemengd gebruik gebied. Hij zou graag willen weten wat de mogelijke transformaties zijn, rechtelijk en realistisch. Ook komen hierbij de voor- en nadelen kijken van de mogelijke opties. Ben jij bereid om dit transformatie project op je te pakken?