Opdracht – Climate Adaptation

Climate Adaptation in Maastricht

“Wij zijn een wijkcommissie actief in de wijk Scharn West in Maastricht (https://www.scharnwest.nl/). Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan een inventarisatie van onze wijk en een visie (https://www.scharnwest.nl/kansen-en-bedreigingen). Onderdeel van die visie is een plan met buurtgroen, veiligheid en klimaatadaptief vermogen. Voor het ontwikkelen van scenario's voor de vergroening van onze wijk, in relatie tot het bredere streven naar verduurzaming in de stad, zoeken we hulp van enkele stedenbouwkundige/planningstudenten, met als middelpunt de Groene Loper (voormalige A2-corridor). We doen momenteel ook mee aan een burgerbegrotingsproces in Maastricht en we willen de resultaten van deze ontwerpoefening gebruiken om een ​​strategie te bouwen voor burgerparticipatie in onze wijk.”

Dit project richt zich op participatieve stedenbouw gericht op duurzaamheid en klimaatadaptatie. De studenten gaan aan de slag om de wijk ruimtelijk, sociaal en ecologisch te analyseren en stellen scenario's voor wijkvergroening voor die de veiligheid, luchtkwaliteit en klimaatadaptief vermogen verbeteren.

Denk jij een voorstel te kunnen doen voor Scharn West? Schrijf je in voor deze opdracht!